Få en klar bild av läsningen

Läsutveckling för alla elever

Det handlar om att få syn på läsningen. Att se elevernas autentiska läsning från avkodning till språkförståelse. Det handlar om att få en objektiv översikt över elevernas läsning för att, i tid, kunna sätta in rätt stöd och stimulans för att främja läsningen. Det handlar om läsutveckling för alla elever.

Du får en klar bild av läsningen.

Lexplores testapplikation och resultatportal är unika verktyg för att se elevernas läsning, planera och följa upp undervisning, stödinsatser och resursfördelning oavsett vilken roll du har i skolan. I resultatportalen har du som pedagog tillgång till Lexplore Intensiv med elevmaterial och lärarhandledning. Det gör att du direkt kan börja arbeta med dina elevers läsutveckling.

Lexplore kartlägger elevers läsning med hjälp av eye tracking och artificiell intelligens.

För dig som rektor får du med Lexplore ett unikt verktyg för ditt systematiska kvalitetsarbete. Du kan följa en enskild elevs utveckling över tid, se hur behoven ser ut i olika klasser och utvärdera insatser som har gjorts. Allt med objektiva, kvalitetssäkrade och träffsäkra data.

Allt för att främja läsutvecklingen hos alla elever.

Om Lexplore Kunskapscenter 

Senaste nytt från bloggen

Digitalisering

Tomatsåsen som en algoritm

Vad är en algoritm? Begreppet algoritm har blivit populärt de senaste åren i och med att de används för till exempel styrning av nyhetsflöden i sociala medier, automatisk börshandel och [..]

Blogg

Lärare, Skolledare

Intensiv lästräning för bästa resultat

  Lexplore Intensiv är ett material för intensiv lästräning. Metoden är baserad på forskning från bland annat Göteborgs universitet där man kunnat visa att intensivträning för att förbättra läsförmågan ger [..]