Digitalisering, Skolledare

Bra i det lilla – bättre i det stora

Allt fler kommuner väljer att gå över till Lexplore som en helkommunslösning. Fördelarna för den enskilda eleven är densamma: objektiv bedömning av läsförmågan komplett med läsutvecklingsmaterial på precis rätt nivå oavsett om det är avkodning eller läsflyt som tränas men för kommunen ger helkommunslösningen helt nya möjligheter.

Idag används läsning sällan som en faktor i den socioekonomiska beräkningen trots att vi vet att läsförmågan är avgörande för ett barns skolgång. Så varför används den inte? Det finns helt enkelt inga verktyg för att enkelt mäta och synliggöra läsförmågan på en övergripande nivå. Även om den enskilda läraren kan ha en god bild av elevernas läsförmåga är det inte säkert att den kunskapen sprids utanför klassrummet. De flesta tester som används för att mäta läsförmågan görs med papper och penna utan några riktiga möjligheter att skapa en översiktlig vy över läsningen.

Aggregerad data

Även om testerna görs på en iPad saknas fortfarande möjligheten till den typ av aggregerad data som kan göra verklig skillnad på en övergripande nivå. Det är inget konstigt med det. Ett av de vanliga lästesten, H4, togs fram 1954 långt innan några tankar fanns på skolans digitalisering.

Med hjälp av ny, banbrytande, teknik kan vi börja arbeta på ett helt nytt sätt. För digitalisering handlar inte om att göra exakt samma prov på en iPad istället för på ett papper. Digitaliseringen skapar förutsättningar för ett helt nytt arbetssätt där verklig kunskap om elevernas läsförmåga kan göra att elever får rätt hjälp i rätt tid.

 

Med hjälp av översiktsvyn kan en skol- eller förvaltningschef snabbt få en överblick över läsförmågan på olika skolor och i olika klasser.  Hur har lösförmågan utvecklats? Var behöver stöd sättas in? Vilka goda exempel finns det och hur har de arbetat med lästräningen? Hur ligger kommunen till jämfört med den nationella fördelningen? Har insatserna gett det resultat vi hoppades på?

Det är med ett systematiskt kvalitetsarbete i fokus som vi kan åstadkomma resultat på riktigt.

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

Liber och Lexplore inleder samarbete

Liber och Lexplore inleder samarbete för att hitta integrerade lösningar som underlättar undervisning och läsutveckling i klassrummen. Genom ögonrörelsemätning och AI-screening i kombination med det forskningsbaserade Stjärnsvenskabiblioteket, får elever rätt förutsättningar att främja sin läsförmåga.

Blogg

Föräldrar

Att jobba med läsning hemma

Att lära sig läsa är en komplex process som för en del barn går nästan omärkligt medan andra får kämpa lite mer. Oavsett var ditt barn befinner sig i utvecklingen [..]