Europaskolan

Intervju med Kalle Edenvik, Grundskolekoordinator, Europaskolan.

Ni har gått över till att bara använda er av Lexplore. Berätta mer!

Vi har primärt använt oss av DLS tidigare och nu sen det obligatoriska bedömningsstödet kom så har vi ju naturligtvis använt oss av det också. Sen en tid tillbaka har vi dock tagit bort DLS-testerna och använder oss bara av Lexplores test i kombination med det obligatoriska bedömningsstödet. Det finns helt enkelt inte någon poäng i att ha kvar DLS när vi har Lexplore, de gamla testerna är mycket mer tidsödande.

Hur har lärare och föräldrar reagerat på att ni tagit bort de gamla testerna?

Jag har faktiskt bara fått positiva reaktioner, både elever och lärare tycker att det är skönt att slippa de långa testerna. Det kan ju finnas en uppmärksamhetsproblematik med de långa testerna också som man slipper, vilket både elever och lärare tycker är behagligt att vara utan. Dessutom är vårt nya arbetssätt med Lexplore mer objektivt än tidigare.

”Vi använder oss bara av Lexplore för att mäta läsförmågan numera.”

Ni har kört två gånger med Lexplore nu. Har ni kunnat se någon dokumenterad utveckling hos eleverna?

Ja det har vi absolut. Jag upplever dock att vi hade bra koll innan också, däremot har Lexplore verkligen hjälpt oss i fråga om tidsvinst.