Klämmestorpsskolan

Intervju med Lena Rothman, rektor, Klämmestorpsskolan.

Ni har använt er av Lexplores produkt, berätta lite!

Jag träffade Fredrik, säljchef hos Lexplore, på en rektorskonferens för något år sedan och till en början var jag väldigt skeptisk. Genom åren som rektor har jag hört och sett en del och jag tyckte först att detta påminde om en ”metod” som var aktuell för några år sedan och som inte var särskilt vetenskaplig. Men ju längre Fredrik från Lexplore berättade, förklarade och visade, desto mer intresserad blev jag. När jag sedan fick frågan från kommunens utbildningskontor att testa Lexplore på vår skola tackade jag ja.

Vad har du fått för reaktioner på användandet av Lexplore?

Jag har inte fått några negativa reaktioner alls från föräldrar och barnen har bara tyckt det varit spännande och kul. Allting var väldigt proffsigt skött och barnen kände sig motiverade att göra testet.

”Ett professionellt genomförande och trevligt bemötande”

Vad är det bästa med Lexplore?

Definitivt möjligheten att utvärdera det interna arbetet på skolan med läsningen. Hur fungerar de metoder vi använder oss av, vad gör man rätt i de klasser som är starka i läsningen osv.  För vår del har vi bra koll på läsningen så för oss var inte de elever som uppvisade en svagare läsförmåga med Lexplore en överraskning förutom i något fall. Även om man som skola har bra koll på läsningen är det inte fel att använda sig av Lexplore.

När Lexplore redovisade våra resultat efterfrågade vi ett bredare spektrum och råd och förslag på hur man kunde jobba vidare med utgångspunkt i resultaten. Vi blev besvikna när ett sådant material inte fanns, något ni nu har utvecklat och erbjuder. Det tycker jag är bra! Vi tittar ganska mycket på elevernas läsning i Lexplores resultatportal och det har verkligen bidragit till en ökad förståelse för elevernas läsning.

Hur har ni arbetat med de resultat ni fått?

Vi har använt det som underlag i intensivläsningen och det har överlag varit ett hjälpsamt redskap för att individanpassa undervisningen än mer, detta genom att exempelvis fungera som del i underlag på utvecklingssamtal etc.

Ett enskilt exempel är en elev vars syskon har språksvårigheter. Vi har haft ”ett extra öga” då vi känner till syskonens svårigheter, men tidigare inte sett några tecken på svårigheter hos den aktuella eleven. Lexplore hittade dock eleven och sedan dess har vi jobbat extra med i läsningen för den eleven. Det väcker vår nyfikenhet att elevens resultat på våra traditionella tester och kartläggningar visar medelgoda resultat, men Lexplores kartläggning visar något annat. Spännande! När vi ställs inför sådana uppgifter finns det all anledning att borra djupare i det vi inte ”ser” – och ivrigt jobba vidare.