Råbergsskolan/Skepptuna Skola

 Lexplore mötte upp med Andreas Rahm Eriksson, IT-pedagog, Råbergsskolan/Skepptuna Skola.

Vad har du fått för reaktioner på användandet av Lexplore?

Vissa av barnen var lite pirriga vid själva testtillfället men det hela sköttes väldigt snyggt och proffsigt tycker jag. Jag kände verkligen att Lexplore hade rutin på utförandet. Från föräldrar och lärare har jag inte fått några negativa reaktioner alls faktiskt. Vi informerade ordentligt innan testtillfället och föräldrarna kände sig informerade och lugna som jag uppfattat det. Gällande lärarnas reaktioner så tycker de flesta kollegorna att det är skönt att slippa göra läsförståelsetesten ”the old fashion way” och jag själv är ett stort fan av när tekniken kan göra jobbet. Övriga medlemmar i IT-pedagog gruppen som jag tillhör var eld och lågor runt Lexplore, det är ingen som har sagt att detta inte är en bra grej.

Vad är det bästa med Lexplore tycker du?

Jag skulle för det första säga att det är att metoden har en sådan hög träffsäkerhet i testresultaten, vilket känns tryggt. Likaså verktygets kapacitet att underlätta för lärarna i deras yrkesroll ser jag som starkt positivt. Även att man verkligen ger alla barn lika chans att få sina svårigheter upptäcka tidigt i och med att man screenar alla, även om lärarnas subjektiva bedömning oftast är mycket bra. Sedan gillar jag alltid när det finns ett mätbart resultat också så att man över tid kan se utveckling och se om man är på väg åt rätt håll, både skolan som helhet och enskilda elever.

”Lexplore är lite av en game-changer, jag gillar tjänsten väldigt mycket”

Hur jobbar ni med Lexplore idag?

Lexplore är lite av en game-changer, jag gillar det väldigt mycket. Det innebär ju dock också förändring. Vi är vi alla överens på skolan om att vi måste skapa en ännu mer utvecklad strategi och en väg för hur vi ska använda Lexplore för att få ut mesta möjliga av tjänsten, men alla är väldigt positiva. Testresultaten för de elever som inte kan läsa så väl hade vi lite på känn men de elever som är lite i gränslandet var väldigt bra att skapa sig en bredare bild av med hjälp av Lexplore. Det är ju ändå så att desto tidigare man ser barnens problem ju lättare är det att göra någonting åt dem. Jag är också väldigt förtjust i att Lexplore har utvecklat konceptet ännu mer och nu ger rekommendationer på åtgärder också, det känns viktigt.