Citat

Sandbergska Competens

För oss har det blivit ett viktigt verktyg för kartläggning av våra elevers läsutveckling, samt en del i vår undervisning.

Europaskolan

“Vi använder oss bara av Lexplore för att mäta läsförmågan numera.”