Skolledare

Att arbeta med läsning i den socioekonomiska beräkningen

När du som skolledare sitter med den socioekonomiska beräkningen analyserar du faktorer som påverkar dina elevers skolgång. Det handlar om faktorer som till exempel föräldrars utbildningsnivå, familjeinkomster och var barnen är födda i världen. Det är faktorer som vi vet kan påverka skolgången men det är samtidigt trubbiga instrument när det gäller att skapa en likvärdig skola.

En mer träffsäker faktor är att titta på elevernas läsförmåga. Läsförmågan är en viktig predikator för hur väl elever lyckas i skolan. En god läsförmåga är viktig i alla ämnen och ju tidigare insatser görs desto bättre förutsättningar har eleven för framtiden.

I e-guiden om datadrivet beslutsfattande får du veta mer om hur du kan arbeta med läsningen som faktor i den socioekonomiska beräkningen.

Ladda ner

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

AI och rollen i samhället

AI är varken en utopi eller dystopi utan en faktisk del av din vardag redan idag och det är en del som ökar. Anledningen? AI kan helt enkelt göra saker [..]