Skolledare

Att arbeta med läsning i den socioekonomiska beräkningen

När du som skolledare sitter med den socioekonomiska beräkningen analyserar du faktorer som påverkar dina elevers skolgång. Det handlar om faktorer som till exempel föräldrars utbildningsnivå, familjeinkomster och var barnen är födda i världen. Det är faktorer som vi vet kan påverka skolgången men det är samtidigt trubbiga instrument när det gäller att skapa en likvärdig skola.

En mer träffsäker faktor är att titta på elevernas läsförmåga. Läsförmågan är en viktig predikator för hur väl elever lyckas i skolan. En god läsförmåga är viktig i alla ämnen och ju tidigare insatser görs desto bättre förutsättningar har eleven för framtiden.

Här kan du se hur mycket varje kommun och fristående huvudman kan begära ut i statsbidrag

De skolor och kommuner som är intresserade av att få en bättre översikt över sina elevers läsförmåga kan läsa mer om hur Lexplores resultatportal visar läsförmågan på kommun, skol-, klass- och individnivå. På så sätt kan beslutsfattare och lärare ta välgrundade beslut om undervisning, resursfördelning och insatser.

I e-guiden om datadrivet beslutsfattande får du veta mer om hur du kan arbeta med läsningen som faktor i den socioekonomiska beräkningen.

Ladda ner guiden om datadrivet beslutsfattande

Ett annat exempel på hur objektivt läsdata kan användas

Rådgivnings och revisionsföretaget EY (även känt som Earnst & Young) har även intresserat sig för hur det objektiva läsdata som kommer ur Lexplores metod kan användas för att jämföra med andra faktorer som kommunerna har tillgång till.

I månadsskiftet juni/Juli 2019 släppte EY en studie med fokus på hur elevers läsförmåga påverkas av elevers och skolors olika förutsättningar. Studien visar att elevernas läsförmåga korrelerar kraftigt med andelen behöriga lärare. Den visar också på ett stort samband mellan elevers läsförmåga och föräldrarnas eftergymnasiala utbildningsnivå.

Studien utfördes i samarbete med fyra svenska kommuner med olika förutsättningar, geografiskt läge och storlek. Kommunerna som deltog i studien är Skellefteå kommun, Lidingö Stad, Mjölby kommun och Staffanstorps kommun. Studien fick namnet ”Längre än ögat når. Går vägen till en mer likvärdig skola via eyetracking och AI?”

Blir du nyfiken och vill läsa hela studien så finns den att tillgå här:

Ladda ner EY:s lässtudie

 

Läs guiden om Lexplores screeningplan Läs guiden om AI i skolan Läs mer Om Lexplores läsgaranti

Relaterade artiklar

Blogg

Föräldrar, Lärare, Nyheter

Susanna Cederquist om dyslexi

Susanna är utbildad lärare och har en musiklärarexamen (MLGG) vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med 10 års arbetslivserfarenhet från både kulturskola och främst grundskola. Examensuppsatsen skrevs i ämnet dyslexi och musik, vilken färdigställdes 2009 och [..]