Fortbildning

Som Lexplore-skola har du tillgång till kontinuerlig fortbildning med hjälp av Lexplore Fortbildning.

I en serie workshops kommer du och dina kollegor att tillsammans utveckla era kunskaper om läsning, läsutveckling och hur ni tillsammans kan hjälpa eleverna att förbättra läsförmågan.

Materialet är exklusivt för er som Lexplore-skolor. Din kontaktperson hjälper dig om du saknar lösenord.

Till Lexplore Fortbildning 

Blogg

Föräldrar, Lärare, Nyheter

Susanna Cederquist om dyslexi

Susanna är utbildad lärare och har en musiklärarexamen (MLGG) vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med 10 års arbetslivserfarenhet från både kulturskola och främst grundskola. Examensuppsatsen skrevs i ämnet dyslexi och musik, vilken färdigställdes 2009 och [..]