Fortbildning

Som Lexplore-skola har du tillgång till kontinuerlig fortbildning med hjälp av Lexplore Fortbildning.

I en serie workshops kommer du och dina kollegor att tillsammans utveckla era kunskaper om läsning, läsutveckling och hur ni tillsammans kan hjälpa eleverna att förbättra läsförmågan.

Materialet är exklusivt för er som Lexplore-skolor. Din kontaktperson hjälper dig om du saknar lösenord.

Till Lexplore Fortbildning