Barn som läser

Från våra skolor

Fler och fler skolor väljer att lämna gamla lästest för att dra nytta av de möjligheter som en digital screening med Lexplore kan erbjuda. Ökad likvärdighet, kollegialt lärare och ett pedagogiskt samtal som utgår ifrån en gemensam bild över elevernas kunskap.