Guider

Det handlar om att få syn på läsningen

Med hjälp av eye tracking och AI-baserad analys kan du snabbt och enkelt få reda på läsförmågan hos dina elever oavsett om du är pedagog, skol- eller förvaltningschef. Hur fungerar [..]

Lexplore Skolstart

Ett nytt läsår för ofta med sig en känsla av förväntan och när eleverna väl kommer är det som att skolan får liv igen. Kanske har du redan planerat terminen [..]

Lexplore Screeningplan

Med hjälp av Lexplore Screeningplan får du snabbt en överblick över hur ett år med Lexplore kan se ut. Med hjälp av den kan du enkelt jämföra hur er nuvarande [..]

Läsgarantin med Lexplore

Hur kan du uppfylla läsa-skriva-räkna-garantin i en tid av tuffa budgetar? I Läsgaranti med Lexplore kan du läsa mer om hur du med digitaliseringens möjligheter kan hjälpa dina elever till [..]

Lexplore Sommar

Visste du att det krävs ett ordförråd på 50 000 för att du ska klara dig i samhället. Den allra största delen av det ordförrådet kommer från det skrivna ordet. [..]

AI – den perfekta lärarassistenten

AI är inte en framtidsvision utan redan nu en del av din vardag, kanske utan att du tänker på det. Skatteverket, Facebook och Spotify är några exempel på företag som [..]

När ditt barn inte hittar språket

Att hitta språket är en komplicerad process och ibland dyker det upp hinder på vägen. Vad ska du se upp med och hur kan du hjälpa ett barn som kämpar [..]