Lärarrummet

Du vet det och vi vet det. En god läsförmåga är direkt avgörande inte bara för elevens resultat i skolan utan påverkar även framtida yrkesval, självkänsla och hälsa. För att du ska kunna ge dina elever de bästa förutsättningarna behöver du verktyg. Verktyg som är allt ifrån Lexplores AI-baserade läsförmågeanalyser till pedagogiska planeringar, lektionstips och material du kan arbeta med i klassrummet. Det hittar du här.

För att motverka det är tidiga insatser som Lexplore Intensiv för enskilda elever och arbete med språkförståelsen i helklass för elever direkt avgörande. En tidig insats kan aldrig sätts in utan en tidig upptäckt och med Lexplore upptäcks elever som har det svårt med läsningen redan i årskurs 1. Dessutom upptäcks de elever som redan är starka läsare och som behöver utmaningar för att inte stagnera i utvecklingen.

Lexplore är ett kraftfullt lärverktyg som ger dig insikter om dina elevers läsning oavsett vilken roll du har i skolan.

Lexplore Intensiv 

Hanna Rådehed på FyrenEkAlmen

Hanna Rådehed • Skolledare och lärare

– Efter senaste testet så satte vi in intensivträning med material från Lexplore och eget material för de elever som låg under medel. Vi tog också kontakt med föräldrarna och bad dem träna hemma. Av de sexton elever, i en årskull på 50 barn, som uppvisade bekymmer vid första testet så var det bara fyra stycken kvar efter det andra testet en månad senare. Så det går att få ett helt annat resultat med intensiv träning på kort tid.

 

Read more

Torsviks skola

Marie-Therése Auriemma • Specialpedagog F-3

Det bästa med Lexplore är att vi objektivt och väldigt tydligt snabbt får ett resultat av elevernas läsförmåga- och utifrån det, tidigt kan sätta in extra anpassningar, särskilt stöd eller utmaningar för de elever som behöver det.

Read more

Nytt från bloggarkivet

Blog

Lärare

Inspirera till läsning genom läsning

Östtegs skola i Umeå vann Lexplores sommarutmaning. Priset var en uppsättning böcker från Hegas förlag där eleverna får välja och vraka från hela katalogen. Grattis! Anneli Söderberg, lärare i åk [..]