Lärarrummet

Du vet det och vi vet det. En god läsförmåga är direkt avgörande inte bara för elevens resultat i skolan utan påverkar även framtida yrkesval, självkänsla och hälsa. För att du ska kunna ge dina elever de bästa förutsättningarna behöver du verktyg. Verktyg som är allt ifrån Lexplores AI-baserade läsförmågeanalyser till pedagogiska planeringar, lektionstips och material du kan arbeta med i klassrummet. Det hittar du här.

För att motverka det är tidiga insatser som Lexplore Intensiv för enskilda elever och arbete med språkförståelsen i helklass för elever direkt avgörande. En tidig insats kan aldrig sätts in utan en tidig upptäckt och med Lexplore upptäcks elever som har det svårt med läsningen redan i årskurs 1. Dessutom upptäcks de elever som redan är starka läsare och som behöver utmaningar för att inte stagnera i utvecklingen.

Lexplore är ett kraftfullt lärverktyg som ger dig insikter om dina elevers läsning oavsett vilken roll du har i skolan.

Lexplore Intensiv 

Nytt från bloggarkivet

Blogg

Lärare

Inspirera till läsning genom läsning

Östtegs skola i Umeå vann Lexplores sommarutmaning. Priset var en uppsättning böcker från Hegas förlag där eleverna får välja och vraka från hela katalogen. Grattis! Anneli Söderberg, lärare i åk [..]

Blogg

Lärare

Sommarlovseffekten

När eleverna kommer tillbaka efter ett långt sommarlov kan det ibland kännas som att de glömt precis allt de lärt sig under det förra läsåret. Är du dessutom Lexplore-lärare kan [..]

Vanliga frågor

Hur gör vi med elever som har svenska som andraspråk?

Elever som har svenska som andraspråk kan få ett mycket svagt resultat även om eleven upplever sig kunna läsa bra på sitt förstaspråk. I de fallen saknas språkförståelsen och det behöver eleven få hjälp med att utveckla i klassrummet men även hemma och tillsammans med kompisar. Utan en god språkförståelse kommer läsförmågan inte att utvecklas.

Vad är en screening?

En screening är en undersökning som görs av större grupper utan att man i förväg sett några symptom. En mammografiundersökning är en screening, PKU-test på nyfödda likaså men det årliga tandläkarbesöket är också en form av screening. Syftet med en screening är inte att diagnosticera utan att hitta något som kan bli ett problem så att åtgärder kan sättas in så tidigt som möjligt.

Hur lång tid tar det att göra testet för en elev?

Det tar inte mer än några minuter per elev att göra testet.