Aktiv läskraft med Barbro Westlund

Aktiv läskraft, ett begrepp myntat av en av Sveriges främsta läsforskare och fortbildare, Barbro Westlund, innebär att elever är medvetna om och tar tillvara på kraften i sitt eget tänkande när de läser.

Aktiv läskraft är också titeln på den onlinekurs som Barbro leder där du kan stärka dina kunskaper om läsning och läsutveckling för att du ska kunna stärka dina elevers läsförmåga. Som Lexplore-lärare kan du tillsammans med dina kollegor gå kursen till ett rabatterat pris.

Rabatter på kursen Aktiv läskraft

5-9 licenser: 10 procent.
10-14 licenser: 12 procent.
15-19 licenser: 16 procent.
20-24 licenser: 22 procent.
25 licenser eller fler: Kontakta Staffan Augustsson för offert.

Ordinarie pris per licens är 750 kr exklusive moms.

Ni får också ett förmånligt pris på boken Aktiv läskraft, Fk-3. Onlinekursen kan med fördel användas för kollegialt arbete, där du kan testa övningar tillsammans med elever och sedan utvärdera aktiviteterna i samarbete med kollegor. Boken Aktiv läskraft Fk-3 kan beställas från Staffan Augustsson.

Jag vill veta mer 

Här får du tillgång till en demo-version av kursen

Köp kursen

Innehåll

Kursen består av tre delar och innehåller filmade seminarier, arbetsmaterial, prova på-modeller och läsanvisningar. Deltagarna förväntas läsa kapitel ur boken Aktiv läskraft Fk–åk 3 under kursens gång.

Tidsåtgång:  6 seminarier à 1,5 timmar. Förutom seminarietiden tillkommer ungefär 3–6 timmar för egen läsning. Viss tid för genomförande av prova på-modeller i klassrummet tillkommer också.

Introduktion

Fortbildning 1: Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Seminarium 1: Skolans ansvar för att alla elever ska utvecklas
Seminarium 2: Aktiv läskraft – vad är det?

Fortbildning 2: Språkutvecklande arbetssätt, läsinlärningsmetoder och resurser för lärande.

Seminarium 3: Läs- och skrivundervisning under de första skolåren
Seminarium 4: Digitala resurser i klassrummet

Fortbildning 3: Framgångsrik läsförståelseundervisning

Seminarium 5: Läsförståelsen är inte linjär
Seminarium 6: ALK från teori till praktiska övningar

Extramaterial

Avslut