Ett läsår med Lexplore

Alla elever, lärare och skolor är unika med olika förutsättningar och det tar vi hänsyn till. Fördelen med att vara en Lexplore-skola är att du får ett beprövat förslag på hur du kan arbeta för att främja läsningen för alla elever att utgå ifrån. Du kan välja att följa alla delar eller ta de som du tycker bäst passar in i din undervisning.

Skolstart!

När lärare och elever kommer tillbaka efter sommarlovet är det inte ovanligt att eleverna har tappat lite i sin läsförmåga. Vi kallar det för sommarlovseffekten. För att stärka läsningen kan du som lärare därför arbeta med Lexplore Start. Lexplore Start är ett material som väcker elevernas läslust och speciellt framtaget för att användas efter sommarlovet. Här finns både lektionsplaneringar, tips på böcker som passar de olika läsnivåerna och annat som gör att hela klassen får en bra start efter sommaren.

För elever som under våren inte riktigt hade knäckt läskoden än kan du också använda Lexplore Intensiv direkt utan att först screena eleven.

I augusti är det också dags att fundera på om fler ska gå utbildningen för att bli certifierade att screena elever och att introducera Lexplore för nya medarbetare så att alla känner sig delaktiga. För dig som redan är certifierad screenare är det bra om du går en av våra webbaserade utbildningar för att fräscha upp kunskaperna.

September

Arbetet med Lexplore Start fortsätter in i september med lektioner som stärker språkförståelsen. För elever i årskurs 1 kan Lexplore Intensiv användas för att träna avkodning, kopplingen mellan grafem-fonem och nonsensord. I det obligatoriska bedömningsstödet från Skolverket är kopplingen mellan grafem-fonem en av de saker som testas och i Lexplore Intensiv finns det du som lärare behöver för att träna det även på klassnivå.

I mitten av månaden har sommarlovseffekten lagt sig och det har blivit dags att börja med läsårets första screening för eleverna i årskurs 2-4. Utifrån elevernas läsnivå går du sedan vidare med motsvarande färgspår i intensivmaterialet.

Oktober

När screeningperioden är klar har ni på skolan tillgång till en unik översikt över elevernas kunskapsnivå. Med den som grund kan ni tillsammans diskutera hur ni ska arbeta vidare med eleverna. Var behöver extra stöd sättas in och hur kan ni bäst samarbeta kring undervisningen? Som hjälp finns utbildningsfilmer och webbinarier ni kan ta del av.

I oktober får ni också tillgång till Lexplore Läslov med material, lästips och pyssel som ni kan använda med eleverna innan och efter lovet.

November

Vintern har gjort sitt intåg i åtminstone de norra delarna av Sverige och terminen är i full gång. Lektionsplaneringarna finns till din hjälp och när det är dags för ännu en intensivperiod finns Lexplore Intensiv att fortsätta med för att träna både avkodning och läsflyt.

December

I december är det dags att följa upp de elever som ligger på en röd och gul läsnivå. Hur mycket har intensivträningen hjälpt under terminen? Behöver det göras några förändringar inför nästa termin?

För dig som är screeningcertifierad kan det vara bra att gå en webbutbildning innan screeningperioden och för dig som undervisande lärare kan en utbildning om hur du ska tolka resultaten vara bra att gå. Kurserna är webbaserade så du går dem på en tid och en plats som passar dig.

Januari och terminsstart!

Året rivstartas med en period med Lexplore Intensiv för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Webbinarier och webbutbildningar finns tillgängliga att gå på en tid och plats som passar.

Februari

Lektionsplaneringarna för att utveckla språkförmågan finns att följa eller inspireras av.

Mars

I mars är det dags att intensifiera arbetet med Lexplore Intensiv för de elever som har det kämpigast med läsningen. Kortare intensivperioder med lästräning är det som har visat sig ge bäst effekt på lästräningen och det är Lexplore Intensiv speciellt anpassat för.

April

I april screenas alla elever i årskurs 1-3 så det blir premiär för eleverna i årskurs 1 att få screenas. Webbutbildningen för dig som är certifierad finns tillgänglig så att du alltid kan ha dina kunskaper uppdaterade.

Maj

Nästan ett helt läsår har gått och det har blivit dags att summera året och de resultat ni har fått. Genom resultatportalen kan ni tydligt se hur eleverna ligger till och var behoven är som störst. Diskutera gärna resultatet i kollegiet men också med skolledningen och elevhälsan. Behöver det göras en fördjupad utredning på en elev och vilka elever har behov av kompensatoriska hjälpmedel i klassen?

Juni

Sommarlovet börjar och för att eleverna inte ska tappa alltför mycket under sommaren har du som lärare tillgång till Lexplore Sommar. Det är ett material som på ett lustfyllt sätt inspirerar eleverna till läsning under sommaren.

 

Vanliga frågor

Fungerar det verkligen?

Ja. Lexplores metod utgår ifrån forskningsstudier på bland annat Karolinska institutet. Där testades och jämfördes metoden med traditionella screeningmetoder med mycket goda resultat.

Läs mer

Hur är Lexplore relaterat till det obligatoriska bedömningsstödet?

Det obligatoriska bedömningsstödet är en formativ bedömning medan Lexplore tittar på den faktiska läsförmågan. Hur läser eleven just nu och hur resultatet är jämfört med andra elever i samma årskurs.

Hur kan jag använda Lexplore för mitt rektorsområde?

Med Lexplore får du som skolledare ett objektivt och faktabaserat underlag där du får koll på läsningen. Du kan till exempel följa undervisningen för en enskild elev, en klass eller få en överblick över din skola eller rektorsområde.