Eventkalendern

Är du nyfiken på läsutveckling, att arbeta med data som stöd för dina beslut eller bara vill veta mer om Lexplore så har du möjlighet att träffa oss på flera platser under året. Du kan till exempel vara med på våra seminarier och webbinarier eller komma till någon av de mässor vi är med på. Finns det ingen tid eller plats som passar erbjuder vi alltid webbaserade möten på en tid som passar dig.


Vår och sommar 2019

Lexplore, läsutveckling och vad AI kan säga om läsförmågan

On Demand
Online – webbinarium

On demand-webbinarium om Lexplore, läsutveckling och vad AI kan säga om läsförmågan. Webbinariet leds av Karin Gifvas, speciallärare och läsutvecklare.

Se det här


Juni

Microsoft Innovation Summit for Education

6 juni
Tyskland

Microsoft Innovation Summit for Education 


Offentliga rummet

10-12 juni
Västerås

Save the date! Mer information kommer inom kort.


Juli

Almedalen

1 juli kl. 16.00-16.45
Arrangör: EY
Kopparsalen, Clarion Hotell

Längre än ögat når – går vägen till en mer likvärdig skola via ögonskanning och AI?

Ett AI-baserat ögonskanningsverktyg kan hjälpa oss att tidigt upptäcka lässvårigheter. Verktyget kan även hjälpa oss att se mönster och skillnader i läsutveckling mellan klasser, skolor och kommuner. Hur kan vi förklara dessa skillnader och vilka lösningar skapar en mer likvärdig skola?

Almedalswebben 


3 juli kl. 9.00-9.45
Arrangör: Lexplore
Sal B14, Campus Gotland

Hur kan kommuner använda AI för att öka likvärdigheten i skolan?

På vilket sätt kan digitaliseringen bidra till att minska klyftorna i den svenska skolan? Kan AI ta över arbetsuppgifter från lärare och specialpedagoger och hur ser sambandet mellan läsförmåga och framgång i skolan ut?

Almedalswebben


3 juli kl. 10.00-10.45
Arrangör: Microsoft
Pickit. Södra kyrkogatan 3

Om jag gick i skolan idag, hade min dyslexi varit en superkraft?

Idag lyfts dyslexi ofta fram som en superkraft, men många personer med läs- och skrivsvårigheter kan vittna om en tuff tid i skolan. När allt mer stöd finns att få i digitala lösningar, hur kan olika aktörer samverka för att lösa skolans kompensatoriska uppdrag?

Almedalswebben


4 juli kl. 9.30-10.15
Arrangör: Lexplore
Sal B14, Campus Gotland

Läsförmågan – en klassrumsfråga eller ett kommunalt ansvar?

Om hur läsförmågan kan bidra till en mer likvärdig skolan.

Almedalswebben

Från bloggen

Blogg

Lärare

Hur fungerar Lexplore Intensiv?

Är du grundskollärare med ansvar för att lära dina elever att läsa har du ett stort, komplext och väldigt givande arbete framför dig. För, handen på hjärtat, när eleven äntligen [..]