Lexplore Intensiv

Lexplore Intensiv är svaret på frågan ”Vad gör vi nu då?”. Det är ett intensivprogram för lästräning speciellt utformat för de fem läsnivåerna.

När du har tagit del av elevernas resultat i resultatportalen kan du på en gång börja arbeta med att främja elevernas läsning. Oavsett vilken nivå eleverna är på så finns det material att utgå ifrån. Det gör det enkelt att veta var du ska börja med lästräningen.

Eleverna tränar avkodning och läsflyt i korta, men intensiva, perioder. Det är en väl beprövad metod som rekommenderas för elever som behöver träna extra mycket för att knäcka läskoden. Som lärare kan du använda materialet i klassrummet med dina elever men det är så enkelt att använda att det kan användas i hemmet. Det ger chansen till extra träning för eleverna och ger samtidigt dig som lärare chansen att fokusera lite extra på att utveckla elevernas språkförmåga i klassrummet.

Språkförmåga

Lexplore Intensiv hjälper eleverna att träna avkodning och läsflyt men för att de ska utveckla sin läsförmåga behöver de också träna på sin språkförmåga. Det görs allra bäst i ett sammanhang och därför finns det färdiga pedagogiska planeringar i Skolbanken som du kan använda i klassrummet. De är framtagna av vår speciallärare och läsutvecklare för att underlätta för dig i klassrummet.

Till Skolbanken

Vanliga frågor

Hur gör vi med elever som har svenska som andraspråk?

Elever som har svenska som andraspråk kan få ett mycket svagt resultat även om eleven upplever sig kunna läsa bra på sitt förstaspråk. I de fallen saknas språkförståelsen och det behöver eleven få hjälp med att utveckla i klassrummet men även hemma och tillsammans med kompisar. Utan en god språkförståelse kommer läsförmågan inte att utvecklas.

Hur lång tid tar det att göra testet för en elev?

Det tar inte mer än några minuter per elev att göra testet.

 

Vad är skillnaden mellan screening och diagnostisering?

En screening görs på en större grupp och utan att man i förväg har sett några symptom. En diagnostisering görs däremot för en enskild individ där man utifrån olika symptom arbetar sig fram till en bestämd sjukdom eller funktionsnedsättning.

Nytt från bloggarkivet

Blogg

Föräldrar, Lärare

Språkstörning

Det kan finnas flera orsaker till att ett barns språk inte utvecklas som förväntat. Språkstörning är en diagnos som betyder att barnet inte har samma språkliga förmåga som andra barn [..]