Lexplores historia

I slutet av 80-talet såddes fröet till det som skulle komma att bli Lexplore.

Det började för snart 30 år sedan med Kronobergsprojektet, en studie av lässvaga och normalläsande elevers utveckling. 185 elever, varav hälften lässvaga och den andra hälften normalläsande, fick läsa en text samtidigt som deras ögonrörelser spelades in. Hypotesen var att det gick att avläsa läs- och skrivsvårigheter genom att studera barnens ögonrörelser när de läste texterna.

Resultaten visade att metoden var träffsäker. Det gick att avläsa läsförmågan genom ögonrörelserna.
15 år efter att Kronobergsprojektet hade avslutats plockades de bortglömda inspelningarna fram igen av Gustaf Öqvist Seimyr och Mattias Nilsson Benfatto , två forskare vid Marianne Bernadotte Centrum, Karolinska Institutet.

Gustaf och Mattias tog Kronobergsprojektet till det nya millenniet genom att lägga till artificiell intelligens i analysen av ögonrörelserna vilket skapade en automatiserad analys som ständigt förbättrar sig själv, maskininlärning.

Idag används Lexplore i Sverige, Storbritannien och USA för att tidigt upptäcka barn med läs- och skrivsvårigheter.

Vanliga frågor

Fungerar det verkligen?

Ja. Lexplores metod utgår ifrån forskningsstudier på bland annat Karolinska institutet. Där testades och jämfördes metoden med traditionella screeningmetoder med mycket goda resultat.

Läs mer

Hur ser datasäkerheten ut?

Vi använder multifaktor-autentisering, krypterad trafik och sparar personuppgifter i skilda och krypterade databaser inom EU.

Kan Lexplore ersätta en speciallärare eller specialpedagog?

Nej. Däremot frigör vi tid åt pedagoger så att de kan göra det de gör bäst – vara med eleverna och hjälpa dem till läsning.

Senaste nytt från bloggarkivet

Digitalisering

Tomatsåsen som en algoritm

Vad är en algoritm? Begreppet algoritm har blivit populärt de senaste åren i och med att de används för till exempel styrning av nyhetsflöden i sociala medier, automatisk börshandel och [..]

Blogg

Lärare, Skolledare

Intensiv lästräning för bästa resultat

  Lexplore Intensiv är ett material för intensiv lästräning. Metoden är baserad på forskning från bland annat Göteborgs universitet där man kunnat visa att intensivträning för att förbättra läsförmågan ger [..]