Referenser

Lexplore är ett helt unikt verktyg för en bättre skola. Med hjälp av den AI-baserade analysen av ögonrörelseinspelningarna får du ett objektivt mått på läsförmågan. Efter screeningen fortsätter arbetet med att utveckla elevernas läsförmåga och där kommer Lexplore Intensiv och Lexplore Språk in i bilden.

Många skolor och kommuner arbetar redan med Lexplore. Några av dem kan du läsa om här nedanför.