Referenser

Lexplore är ett helt unikt verktyg för en bättre skola. Med hjälp av den AI-baserade analysen av ögonrörelseinspelningarna får du ett objektivt mått på läsförmågan