Så går det till

Medan eleven läser en kort text på en skärm spelas ögonrörelserna in med hjälp av en eye tracker som sitter längst ner på skärmen. Det tar bara några minuter för eleven att läsa texten och svara på de läsförståelsefrågor som kommer. Innan eleven är tillbaka på sin plats i klassrummet har ögonrörelserna analyserats och presenterats i resultatportalen.

För dig som pedagog tar sedan arbetet med att främja elevernas läsning vid. Spännvidden i ett klassrum kan vara stor men med hjälp av Lexplore Intensiv och de färdiga pedagogiska planeringar som du hittar i resultatportalen kommer du snabbt igång med ett läsutvecklande arbetssätt.

För dig som rektor och skolledare ger det objektiva testresultatet en unik möjlighet för det systematiska kvalitetsarbetet i skolan. Du kan följa upp elevernas läsning på individnivå, följa hela klasser och se utvecklingen på olika skolor i en kommun.

Genom att arbeta med ett datadrivet beslutsfattande kan du arbeta mer träffsäkert och effektivt för att uppnå dina strategiska mål.

Senaste nytt från bloggen

Blogg

Lärare

Inspirera till läsning genom läsning

Östtegs skola i Umeå vann Lexplores sommarutmaning. Priset var en uppsättning böcker från Hegas förlag där eleverna får välja och vraka från hela katalogen. Grattis! Anneli Söderberg, lärare i åk [..]

Blogg

Lärare

Sommarlovstappet

När eleverna kommer tillbaka efter ett långt sommarlov kan det ibland kännas som att de glömt precis allt de lärt sig under det förra läsåret. Är du dessutom Lexplore-lärare kan [..]

Vanliga frågor

Fungerar det verkligen?

Ja. Lexplores metod utgår ifrån forskningsstudier på bland annat Karolinska institutet. Där testades och jämfördes metoden med traditionella screeningmetoder med mycket goda resultat.

Läs mer

Hur kan jag använda Lexplore för mitt rektorsområde?

Med Lexplore får du som skolledare ett objektivt och faktabaserat underlag där du får koll på läsningen. Du kan till exempel följa undervisningen för en enskild elev, en klass eller få en överblick över din skola eller rektorsområde.

Hur ser datasäkerheten ut?

Vi använder multifaktor-autentisering, krypterad trafik och sparar personuppgifter i skilda och krypterade databaser inom EU.

Kan Lexplore ersätta en speciallärare eller specialpedagog?

Nej. Däremot frigör vi tid åt pedagoger så att de kan göra det de gör bäst – vara med eleverna och hjälpa dem till läsning.