För dig som förälder

Läsutvecklingen börjar tidigt. Redan när barnen är små kan du se dem sitta och bläddra i böcker och det ser ut som att de är djupt försjunkna i texten även om du vet att de inte alls kan läsa. Det du ser är ett barn som lekläser. De leker att de läser på precis samma sätt som de leker att de lagar mat. Några år senare har de genom leken lärt sig saker som hur text ser ut och i vilken riktning man läser.

Något år innan de börjar förskoleklass kan många barn skriva sitt eget namn och kan känna igen på skyltar som de ofta möter även om de inte vet vilka bokstäver som ingår. När de kommer upp i förskoleklass börjar de att knäcka läskoden. De förstår att bokstäverna står för ljud och kan börja ljuda högt vid läsning. I tredje klass har sedan läsutvecklingen gått framåt så pass att många tredjeklassare kan läsa kapitelböcker på 100 sidor med flyt och förståelse.

Men för några barn går det inte så enkelt. De kämpar och sliter utan att riktigt kunna knäcka läskoden. De kanske har svårt med avkodningen eller så är det språkförståelsen som ställer till det. Som förälder kan det vara svårt att veta vad man kan göra för att hjälpa sitt barn när man inte riktigt vet vad som är problemet.

Lexplore Intensiv hemma

Går ditt barn på en Lexplore-skola kommer ditt barns lärare att veta precis vad det är som ditt barn behöver träna på för att bli en bättre läsare. Alla elever kommer att ha ett lästräningsmaterial, Lexplore Intensiv, för att kunna träna på läsning på den nivå de befinner sig just nu. Den lästräningen kan ske i klassrummet men många Lexplore-skolor arbetar tätt tillsammans med hemmet för den här träningen. Därför har ditt barn kanske fått med sig Lexplore Intensiv hem för att träna på avkodning och kopplingen mellan fonem och grafem. Då arbetar du tillsammans med ditt barn under en kort stund varje dag under en kort men intensiv period där ditt barn läser korta nonsensord för att träna på hur bokstäver låter utan att få vägledning av betydelsen.

Ditt barns lärare kommer sedan att följa upp och se hur ditt barns läsförmåga utvecklas. Ibland räcker den extra träningen till och ditt barn kan fortsätta utvecklas till en god läsare men ibland räcker det inte. Då kan ni behöva gå vidare med en vidare utredning av ditt barns läsförmåga för att få veta vad det är som stör läsningen. Underlaget från Lexplores screening är då ett bra stöd till logopeden som gör utredningen men det behöver även göras en pedagogisk kartläggning och den gör ditt barns lärare.

Hjälp på egen hand?

Går ditt barn inte på en skola som använder Lexplore så kan du som förälder med hjälp av vår samarbetspartner Studera Mera ändå få hjälp med ditt barns läsutveckling. Lexplores screening ligger även här som grund för arbetet. Med stöd av en erfaren speciallärare med specialistkunskaper i läsutveckling arbetar du under ett års tid arbetar du tillsammans med ditt barn för att träna på läsningen. Behövs en vidare utredning efter den perioden kommer du att ha ett gott underlag för en vidare utredning.

Studera mera

 

Mer information om privat screening