För dig som skolledare

Lexplore kartlägger läsförmågan hos alla elever med hjälp av ögonrörelsemätningar och AI-baserad analys. Insikterna från kartläggningen ger möjlighet att ge rätt stöd i rätt tid. Med hjälp av Lexplore Intensiv, ett insatsmaterial som används under korta perioder, ökar elevernas läsförmåga.

Det finns idag inget test eller verktyg som ger dig som verksamhetschef den överblick, kunskap och insikt om dina elevers läsförmåga som Lexplore kan ge. Den insikt du som verksamhetsledare kan få om dina elever, resursbehov och utveckling är unik.

Ladda ner vår AI-guide. Enkelt och lättläst med det du behöver veta om AI, samhället och skolan.

”Var fjärde elev som slutade grundskolan VT 2018 saknade fullständiga betyg.”

I resultatportalen finns alla elevers läsförmåga överskådligt presenterat på individ-, klass-, skol- och organisationsnivå. Det är ett objektivt och träffsäkert resultat som också visar en jämförelse med hela Sverige genom normalfördelningskurvan.

”Det handlar om datadrivet beslutsfattande.”

Genom att analysera siffrorna kan du direkt se var behoven är som störst och därigenom fördela resurserna där de gör mest nytta. Du kan också använda resultatportalen för att följa upp insatser som är gjorda under året och se elevernas utveckling över tid.

Datadrivet diskussionsunderlag

Genom att synliggöra läsförmågan i överskådliga diagram är det möjligt att, inte bara få syn på behoven, utan också se till att resurserna fördelas dit de behövs mest. Resursbehoven i en årskurs 1 med en majoritet röda elever är betydligt mer omfattande än en klass där majoriteten av eleverna ligger inom normalspannet. Genom att sätta in resurser i ett tidigt stadium av elevernas skolgång ökar chansen att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. Det ger effekter genom hela skolgången.

E-guider

guide

Det handlar om att få syn på läsningen

Med hjälp av eye tracking och AI-baserad analys kan du snabbt och enkelt få reda på läsförmågan hos dina elever oavsett om du är pedagog, skol- eller förvaltningschef. Hur fungerar [..]

guide

Lexplore Skolstart

Ett nytt läsår för ofta med sig en känsla av förväntan och när eleverna väl kommer är det som att skolan får liv igen. Kanske har du redan planerat terminen [..]

guide

Lexplore Screeningplan

Med hjälp av Lexplore Screeningplan får du snabbt en överblick över hur ett år med Lexplore kan se ut. Med hjälp av den kan du enkelt jämföra hur er nuvarande [..]

Sagt om oss

Sandbergska Competens

Eva Svensson • Rektor

För oss har det blivit ett viktigt verktyg för kartläggning av våra elevers läsutveckling, samt en del i vår undervisning.

Läs mer

Europaskolan

Kalle Edenvik • Grundskolekoordinator

”Vi använder oss bara av Lexplore för att mäta läsförmågan numera.”

Läs mer

Från bloggarkivet

Blogg

Lärare

Inspirera till läsning genom läsning

Östtegs skola i Umeå vann Lexplores sommarutmaning. Priset var en uppsättning böcker från Hegas förlag där eleverna får välja och vraka från hela katalogen. Grattis! Anneli Söderberg, lärare i åk [..]

Blogg

Lärare

Sommarlovstappet

När eleverna kommer tillbaka efter ett långt sommarlov kan det ibland kännas som att de glömt precis allt de lärt sig under det förra läsåret. Är du dessutom Lexplore-lärare kan [..]

Vanliga frågor

Går alla lärare på skolan utbildningen för att bli certifierade screenare?

Nej, det räcker om en eller ett par pedagoger går den utbildningen.

Hur kan jag använda Lexplore för mitt rektorsområde?

Med Lexplore får du som skolledare ett objektivt och faktabaserat underlag där du får koll på läsningen. Du kan till exempel följa undervisningen för en enskild elev, en klass eller få en överblick över din skola eller rektorsområde.

Hur ser datasäkerheten ut?

Vi använder multifaktor-autentisering, krypterad trafik och sparar personuppgifter i skilda och krypterade databaser inom EU.