Läsnivåer

Lexplores läsnivåer är indelade i en normalfördelningskurva från låg till hög. Som stöd finns också percentiler och en stanineskala.

Låg

En elev i den här gruppen tillhör de som har det allra svårast med läsningen. De har en kraftigt nedsatt läsförmåga som gör att de inte bara får svårt att följa med i undervisningen utan också får en sämre studiemotivation. Det finns också risk för att elevernas självkänsla påverkas negativt. Elever i den här gruppen behöver individuellt stör och insatser för att komma igång med läsningen.

Under medel

Eleverna i den här gruppen har en svagare läsförmåga än andra elever i samma årskurs. De behöver stöd för att få fart på läsningen så att de kan följa med i undervisningen. Utan insatser kan de tappa motivationen och få en sämre självkänsla på grund av lässvårigheterna.

”Elever behöver stöd och stimulans för att öka läsförmågan.”

Medel

Det här är den allra största gruppen av elever och här hittar du elever med en genomsnittlig läsförmåga. Spridningen i gruppen är stor men genom att titta på de olika percentilerna kan du få mer information om ar eleven befinner sig. Elever som befinner sig närmare de högre nivåerna kommer att behöva utmanas för att inte stanna i sin utveckling.

Över medel

I den här gruppen hittar du elever som är duktiga läsare. De behöver utmanas med texter och böcker för att fortsätta utvecklas som läsare.

Hög

Det här är gruppen med de allra starkaste läsarna med stort behov av utmaningar för att fortsätta utvecklas som läsare.

Senaste nytt från bloggen

Blogg

Digitalisering

AI och rollen i samhället

AI är varken en utopi eller dystopi utan en faktisk del av din vardag redan idag och det är en del som ökar. Anledningen? AI kan helt enkelt göra saker [..]

Vanliga frågor

Hur gör vi med elever som har svenska som andraspråk?

Elever som har svenska som andraspråk kan få ett mycket svagt resultat även om eleven upplever sig kunna läsa bra på sitt förstaspråk. I de fallen saknas språkförståelsen och det behöver eleven få hjälp med att utveckla i klassrummet men även hemma och tillsammans med kompisar. Utan en god språkförståelse kommer läsförmågan inte att utvecklas.

Vad är en screening?

En screening är en undersökning som görs av större grupper utan att man i förväg sett några symptom. En mammografiundersökning är en screening, PKU-test på nyfödda likaså men det årliga tandläkarbesöket är också en form av screening. Syftet med en screening är inte att diagnosticera utan att hitta något som kan bli ett problem så att åtgärder kan sättas in så tidigt som möjligt.

Hur lång tid tar det att göra testet för en elev?

Det tar inte mer än några minuter per elev att göra testet.