Testimonials

Kristinehamns kommun, Fredrik Norlin

För oss som huvudman är det oerhört viktigt att vi genom möjligheten med Lexplore tar ett samlat och strukturerat grepp om läsutvecklingen tillsammans med samtliga grundskoleenheter. Det var ett beslut [..]

Torsviks skola

Det bästa med Lexplore är att vi objektivt och väldigt tydligt snabbt får ett resultat av elevernas läsförmåga- och utifrån det, tidigt kan sätta in extra anpassningar, särskilt stöd eller [..]

Hanna Rådehed på FyrenEkAlmen

– Efter senaste testet så satte vi in intensivträning med material från Lexplore och eget material för de elever som låg under medel. Vi tog också kontakt med föräldrarna och [..]

Skellefteå kommun

– Pilotprojektet var relativt litet med ett par involverade skolor, och handlade mest om vad Lexplore är och hur det kan användas i skolmiljö. Vi blev klara i jul och [..]

Sandbergska Competens

För oss har det blivit ett viktigt verktyg för kartläggning av våra elevers läsutveckling, samt en del i vår undervisning.

FyrenEkalmen i Voister

– Om en elev inte kan ett mattetal så syns det direkt, men så behöver inte fallet vara med läsning. Det händer att pedagoger funderar över vad som hade hänt om [..]