Varför Lexplore?

Lexplore ger en objektiv översikt över elevernas läsförmåga. Med det insatsmaterial som varje Lexplore-skola får tillgång till får alla elever möjlighet att förbättra sin läsförmåga. Oavsett om du är elev, lärare, skolledare eller arbetar på en kommunövergripande nivå så kommer Lexplore att vara en tillgång i arbetet med att utveckla läsförmågan.